Wsparcie w ciąży » Czym jest Analiza Więzi Prenatalnej

Analiza Więzi Prenatalnej jest formą wsparcia kobiety w ciąży, skierowaną do wszystkich kobiet, które chcą:
 
  • pogłębić swoją relację z dzieckiem w jego życiu płodowym,
  • móc przygotować się do wspólnej drogi stawania się rodzicem w parze z dzieckiem,
  • wzmacniania matczynych kompetencji,
  • poczucia bycia silniejszą, współpracy z dzieckiem w trakcie porodu, tak by matka i dziecko, mogli wspólnie przeżywać mniej lęku i bólu związanego z tym doświadczeniem.  
Analiza Więzi Prenatalnej nie jest terapią sensu stricte, ale zawiera w sobie terapeutyczne wsparcie dla kobiety w ciąży, jej partnera i dziecka. Jest to metoda szczególnie polecana kobietom, które doświadczają:
 
  • silnego lęku, stresu w ciąży z powodu stresującej sytuacji w której się znajdują,
  • lęku wywołanego ciążą i porodem,
  • ostrymi wcześniej doświaczanymi kryzysami psychicznymi, bądź chorobami - w tym depresji poporodowej,
  • ostrymi ryzykami zdrowotnymi i komplikacjami w okresie ciąży,
  • wcześniejszymi trudnymi doświadczeniami ciążowymi lub porodowymi - w tym utratą dziecka, poronieniem, traumatycznym porodem.

Najlepszym czasem na zgłoszenie się do Analizy Więzi Prenatalnej jest czas pomiędzy 20-25 tygodniem ciąży, tak aby móc odbyć około 20 spotkań przed porodem. Możliwa  jest również praca z kobietą w okresie późniejszym.