O mnie » Oferta

   Nazwa gabinetu "Ad Sensum" oznacza odwołanie się "do uczuć", emocji obszaru który w największym stopniu bierze udział we wprowadzaniu zmiany w swoje życie. Moje doświadczenie wskazuje na to, że  dzięki omówieniu emocji i uczuć, które Państwo zgłaszacie, jest możliwe osiągnięcie trwałej zmiany.  Jest to droga, które wymaga wysiłku, ale czy bez wysiłku, da się osiągnąć coś wartościowego...?

 

   W gabinecie wspólnie odkrywamy, że emocje są niemal najważniejsze. To one sprawiają, że czasem nasze plany, zamierzenia, nie idą zgodnie z myślą, komplikują relacje z drugim człowiekiem, albo najogólniej  mówiąc sprawiają, że trudno nam wydobyć satysfakcję z życia. Gabinet to też przestrzeń na to, aby móc się zaopiekować tymi "nie zaopiekowanymi" emocjami. Przestrzeń, której w życiu codziennym brakuje, ze względu na obowiązki, brak czasu, osoby, która mogłaby wysłuchać, zrozumieć.

 

   Każdy kontakt z człowiekiem, który zgłasza się do mnie zaczynam od

  • spotkań konsultacyjnych. Są to zwykle 2-3 spotkania,dzięki którym mają Państwo szansę mnie poznać, sposób pracy jakim się posługuję i odpowiedzieć sobie na pytanie czy to Państwu odpowiada. Spotkania te są ważne również dla mnie, abym mogła poznać Państwa, zrozumieć problem z jakim się do mnie zgłaszacie i móc to zrozumienie przedstawić.

 

Często zdarza się, że to jak zaczynacie Państwo widzieć swój problem po wstępnych konsultacjach, jest zaskakujące, budzi zdziwienie. Tak zaczyna się zmiana sposobu patrzenia: na siebie, na świat dookoła, swoje trudności i problemy. Jest to potrzebne, aby ruszyć z miejsca. W trakcie takich spotkań, zazwyczaj pod koniec wspólnie formułujemy również cele i kierunek naszej dalszej, wspólnej pracy. 

 

Wiem, że decyzja o psychoterapii jest ważną decyzją jak również to, w czyje "ręcę" powierza się swoje trudności, warto wobec tego mieć przestrzeń by podjąć świadomy wybór.

 

  • Psychoterapia indywidualna to forma pomocy pomagająca zrozumieć i rozwiązać swoje problemy emocjonalne i powtarzające się trudności z nimi związane, np. w relacjach z innymi ludzi w pracy czy związkach, relacjach z przyjaciółmi.


Czas trwania psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu. Terapia może być nastawiona na krótki czas i rozwiązanie konkretnego problemu jak też na głębszą zmianę, która wymaga dłuższego kontaktu terapeutycznego.
Sesje odbywają się w stałych terminach z częstotliwością: jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu.

 

  • Wsparcie w sytuacji kryzysowej to forma pomocy psychologicznej dla osób, które znalazły się w kryzysowej sytuacji w życiu, dotyczącej np. śmieci bliskiej osoby, rozstania, utraty pracy czy innej trudnej zmiany. Kontakt wspierający jest krótkoterminową formą pomocy psychologicznej, której celem jest powórt do stanu równowagi psychicznej.