O mnie » Czym jest psychoterapia

  Temat psychoterapii i tego czym ona jest, aktualnie jest obecny w wielu środkach masowego przekazu i opinii publicznej. Czasem można odnieść wrażenie, że pojęcie to jest wręcz nadużywane, chociażby w przekazie dotyczącym różnego rodzaju proponowanych tzw. szybkich "dróg wyjścia z depresji, szybkich terapii itp". Warto więc podkreślić, że psychoterapia jest procesem leczenia, co oznacza, że może być traktowana równolegle, bądź w niektórych przypadkach wręcz zamiennie z farmakoterapią (stosowaniem leków).

 

Oczywiście nie neguje to całkowicie korzystania i sięgania po często również skuteczne formy poprawy samopoczucia, ale jeśli mówimy o chorobach, jakimi są: depresja, nerwica itp. wszelkie inne środki poza psychoterapią i farmakoterapią, są jedynie pomocnicze.   Dzięki terapii i przy pomocy terapeuty pacjent jest w stanie najpierw doświadczyć wglądu i poznać samego siebie, by potem próbować zmienić mechanizmy obronne, które powodują jego poczucie cierpienia w życiu.

 

Psychoterapia jest formą pomocy opartą na relacji z terapeutą. To dzięki tej relacji pacjenci mogą zdobyć doświadczenie bycia w takiej relacji, która pozwala im realizować siebie w sposób umożliwiający im rozwój i samoświadomość. 

 Doświadczenie bycia w relacji pomaga również skorygować relacje w których pacjenci są z innymi ludźmi, a które z jakichś powodów nie są satysfakcjonujące dla nich. 

 

Terapia psychodynamiczna zakłada wnikliwą analizę nieświadomych obszarów psychiki, nieświadomych mechanizmów obronnych, zniekształcających odbiór rzeczywistości przez pacjenta. Pozwala ona na przyjrzenie się jaki wpływ na aktualne problemy pacjenta ma historia jego życia.

 

Dzięki długotrwałej relacji terapeuta - pacjent,  regularności spotkań (stały termin), stałej ich częstotliwości (1-2x w tygodniu), a także profesjonalnemu przygotowaniu terapeuty (posiadanie kwalifikacji, dyplomu ukończenia szkoły psychoterapii, superwizja, współpraca z lekarzami) pacjent jest w stanie doświadczyć wreszcie pozytywnych zmian w przeżywaniu rzeczywistości i zachowaniu.