Kącik psychologiczny » Jak wybrać psychoterapeutę

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

 

Jak wybrać psychoterapeutę?

Zawody związane ze świadomością siebie, zdrowym stylem życia, zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność. W branżę tę wpisuje się również zawód psychologa, czy psychoterapeuty. Jedno i drugie nie jest tożsame i nie musi iść ze sobą w parze. Mając jednak do wyboru dużą ilość gabinetów, w których uprawiana jest psychoterapia można zastanawiać się jak dokonać właściwego wyboru i czym w zasadzie się kierować mając na uwadze wybór specjalisty  w tej dziedzinie.

Rozszyfrujmy najpierw pojęcia psychoterapeuta i psycholog.

Dlaczego nie musi być to ta sama osoba?

Aby uzyskać dyplom psychologa wystarczy być absolwentem szkoły średniej ze świadectwem maturalnym i pozytywnym wynikiem matury, ukończyć studia psychologiczne na poziomie magisterskim. Żadne inne przygotowanie do uprawiania tego zawodu nie jest na chwilę obecną uprawnione do mianowania tym tytułem. W Polsce studia psychologiczne są zatem 5-letnie i te dają uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

 

Jeśli zaś chodzi o  zawód psychoterapeuty w naszym kraju sytuacja wygląda na nieco bardziej skomplikowaną.  Nie ma obecnie ustawy regulującej wykonywanie tego zawodu, choć zostały wznowione nad nią prace. Zostaje więc nim każdy kto posiada tytuł magistra (np. psychologii, pedagogiki, socjologii, bywa że innych kierunków) Zdarza się niestety że tytuł ten jest samozwańczy dla osób, które nie ukończyły, a nawet nie rozpoczęły odpowiedniego przygotowania do prowadzenia terapii metodą rekomendowaną przez organizacje wyznaczające pewne standardy w tej dziedzinie, tj. Polskie Towarzystwa:  Psychologiczne, Psychiatryczne bądź Psychoterapii.  Obecnie istnieje wiele szkół psychoterapii uczących praktykowania różnych metod terapeutycznych. Zazwyczaj są to szkoły 4-letnie, których szkolenie zakończone jest dyplomem, bądź certyfikatem (nazwa nie ma znaczenia). Zatem szukając psychoterapeuty dla siebie, winniśmy niewątpliwie zwracać uwagę na jego przygotowanie do wykonywania tego zawodu. Tym samym powinna to być osoba, przynajmniej w trakcie szkolenia (informacja ta zwykle jest zawarta w opisie kwalifikacji terapeuty) bądź ukończonej szkole terapeutycznej rekomendowanej przez wyżej wymienione Towarzystwa (np. PTP, PTPP, PTPPd itp.)

 

Warto również wziąć pod uwagę istotny czynnik ludzki, osobowościowy terapeuty, tzn to czy czujemy się z nim dobrze w kontakcie. W końcu praca z terapeutą zakłada spotykanie się i przebywanie z tą osobą przez dłuższy czas (zwłaszcza w terapiach długo- i średnio –terminowych). Ważne jest pewne osobowościowe dopasowanie się w relacji, w końcu to ona jest podstawą kontaktu człowieka z drugim człowiekiem, a także istotnym czynnikiem leczącym w procesie leczenia jakim jest psychoterapia.